söndag 11 mars 2007

Pros and cons for hasch

Detta är en av de bästa försök att jämföra för och nackdelar vad gäller gräs.
Läs och reflektera på BBC sajten om vad som verkar vettigast!
http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/cannabis/index.shtml#keypoints
Titta på filmclipsen också, där framgår att britterna har en mer tillåtande syn på denna drog utan att för den skull propagera för den. M a o en på samma gång välgörande som upplysande omdefiniering av hur farlig denna s k lätta drog är. Påståendet att den skulle vara nyttig ställer jag mig helt avvisande till men möjligen då i samma farlighetsklass som alkohol fast på olika sätt. Jag har mycket svårt att tänka mig att en "jointare" kan undvara alkohol i någon större utsträckning. Så .... slutsatsen så här långt är: att varje behaglig drog innebär rimligen en liten ökad stressdos av giftverkan så varför öka på med ytterligare en?
Beware och take care!

The Tag

Inga kommentarer: