söndag 16 december 2007

Bombmurklan överraskar stort
Jag och Lena hade igår 14/12 förmånen att få gästa Moggi och Nils Carlborgs härligt blockigt mossbeväxta marker vid Österby.
Dessa marker biotopskyddades enligt ett sammanträdesprotokoll hos kommunstyrelsen
2003-05-28 upprättat för Katrineholms kommun.

Dnr 10/2003
"Skogsvårdsstyrelsen har översänt beslut gällande biotopskyddsområde på Österby 2:1
i Katrineholms kommun. Skogsvårdsstyrelsen beslutar att den äldre sandskogen skall
utgöra ett biotopskyddsområde."Lite kort info om:


Bombmurkla, Sarcosoma globosum, en sällsynt
svamp i gamla mossiga granskogar"Bombmurklan är en stor uppseendeväckande skålsvamp vars fruktkroppar kommer i februari till maj. Fruktkropparna är runda, 5-12 cm breda, med glänsande svartbrun disk och brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska. Det är en saprofyt som uteslutande växer på granbarr. Dess utbredningsområde är således begränsad till det norra halvklotets granskogar. I Sverige har man hittat bombmurklor från Småland i söder till Lappland i norr, men vanligast är den i de östra delarna av landet. I Mälardalen och i Uppland är koncentrationen av fynd som störst. Värmland tycks vara en västlig gräns för artens utbredning hos oss.
Bombmurklan förekommer i gamla och mossiga granskogar. Dess växtplats finns på morän och rullstensåsar som håller ett relativt högt PH-värde. Utvecklingen av fruktkroppar gynnas av snörika vintrar och jämna fuktighetsförhållanden på växtplatsen. Växttiden är direkt kopplad till snösmältningen och den anlägger förmodligen fruktkroppar redan under snön innan snösmältningen börjar."

KÄLLA:
Inventering av bombmurkla i
Örebro län 2006 Länstyrelsen Örebro län
Publ. nr 2006:31Som anges härovan så bildar svampen fruktkroppar i samband med snösmältning. Intressant nog har detta redan skett i och med den snö som föll och sedan nästa omedelbart smälte bort under November. M a o så gillade Bombmurklan läget och poppade upp redan i början av december! Härovan finner du det mykologiska bildbeviset på vårt fynd, en tidigkommen rundhyllt sporkropp. Undertill ett vackert fynd av Pycnóporus cinnabarinus, cinnoberticka som gjordes under samma tur.


tisdag 6 november 2007

Nytt från fronten

Trots situationens allvar och p g a ångesten den frammanar så kan

den globala växthuseffekten bli riktigt humoristisk. Se bara här!

http://images.commentfarm.com/images/d41f597d-1be6-46ea-8238-3e032b57316c.jpg

torsdag 1 november 2007

MorgondagenNatti natti musik från Café Tacuba

It gives me the fucking creep
Vackert

Äntligen rörlig och vokal

Fatta att Tuve -53 kan lägga ut ljud och bild till allmänt åtlöje.
Omnipotent och narcissisist? Javisst!
Efter att ha lagt ut denna förstling ska jag genast lära mig lite om filmredigering i Moviemaker till att börja med. Vilket jag nu gjort och klippt bort det allra sämsta. Filmhistoria!
Så till sist lite mer högstående andlig spis för hugade: http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/66

Didaktus på Lunar

söndag 21 oktober 2007

Äntligen lite semester

Kort kort lägesrapport.
Jag är nu helt återställd från min sköldkörtelinflammation och endast en kortare tid av nedtrappning av kortisondosen återstår.
Äntligen semester! Tiden fram till nu har inte varit varit snäll mot mig. Jag har bitit ihop
och sakta sakta kravlat mig upp ur kravgropen.
Min klass 7D är gullig och sympatisk fast utmaningar finns det förståss som tur är.
Nyligen fick jag en ny art d v s guldfiskar även dom från släktet Carassius.
Fyra olikfärgade individer som framgent ska döpas. Foton kommer var så säkera!
Löpträningen har också kommit igång även om mitt kroppsskrov gör motstånd, speciellt då mina ökande fettreserver.
Semestervistelsen hos mina söner Erik och Markus var en riktig höjdare.
Under mina studier hade jag själv inte förmånen att få bo i en studentkorridor som för övrigt påminner en smula om ett vandrarhem. Den magra och något enahanda studendieten (läs gröten och nudlarna) får min egen kosthållning att framstå som nästan furstlig.
Det som möjligen var lite jobbigt var den nervösa handsvett som jag erfor vid passagen av höga kustenbron. Höjder är svindlande jobbigt.
I mitt förra inlägg nämnde jag att eleverna ville se mig dansa och veckorna gick och premiären sköts upp ett antal gånger, men så en dag förra veckan så kunde mina elever i 7D ta fram sina mobiler och avnjuta ett par minuters hängivet och lite ringrostigt dansande.

onsdag 29 augusti 2007

Redan helmatt

Efter de tre inledande dagarna på skolan med elever så har jag raskt och omilt
gått från ett behagligt semestertempo till nära nog full effekt.
M a o är jag skittrött men eleverna är trevliga och hälsar och hejar på mig trots att jag inte har dom i någon av mina klasser.
Flera av mina nya sjuor undrar om jag kan dansa för dom men då säger jag vill ha mer tid på mig att komma i form efter min subakuta tyreodit d v ssköldkörtelinflammation = en sorts godartad struma.

Här kommer en bild på min tärda nuna.

torsdag 14 juni 2007

Sommarlov

Äntligen, upplever jag den första jungfruliga dagen som inleder den period som oegentligt kallas för sommarlov d v s semester. Då kommer jag osökt att tänka på följande.
När en person tar sig rätten att benämna semestern som "SOMMARLOV" så har man samtidigt medvetet/omedvetet förmedlat ett respektlöst yttrande till vilken lärare det än må vara.Vem har jag fått lov av? Staten, kommunen, eller rektor?
Barnen sades förr i tiden bli hemförlovade och utrycket används fortfarande lite varstans
i Sverige. Visst har ordet en irriterande kristen religiös nimbus? Herrens lov ...... o s v
Ordet förklaras på Wikipedia så här:
"Skollov är den tid då elever i grundskolan och gymnasieskolan inte har schemalagd undervisning. Enligt skollagen i Sverige ska läsåret omfatta 178 skoldagar.
Skollov kan ha många effekter på ett land, från höjda priser på
semesterresor till ökad brottslighet. Skollov kan även minska trafiken på många sträckor.
Även ansett av många elever som det bästa med skoltiden."
(Min markering)
Efter att ha genomfört en summarisk koll på Google så betyder lov, tillstånd att, tillåtelse, samtycke till o s v .
En aningens Kaffkaartad känsla infinner sig sålunda genom att jag såsom sommarlovsbrukare
(likt mina elever) blir för ett ögonblick omyndighetsförklarad. En minst sagt överraskande
slutsats!
Ytterligare ett belysande citat för Lärarförbundets webbsida:
"Den som är ferieanställd arbetar under läsåret och har ferier när eleverna har sommarlov. Ferien jobbar man in under terminerna. Årsarbetstiden är alltså densamma som för andra kommunaltjänstemän, i genomsnitt 1 767 timmar."
Visserligen lyder alla arbetstagare under den s k semesterlagen, men för just lärare kan alltså semestern kallas för ferier men som nedanstående citat visar, så är det inte riktigt samma sak.
"För lärare som har ferier ska semestern inräknas i ferierna.
Den semester som läraren tjänat in under tiden från verksamhetsårets start föregående år t.o.m. årets sommarferies slut förläggs till tid räknat från och med första vardagen av sommarferien med det antal semesterdagar som läraren är berättigad till."

På vanlig svenska så består min ferie av två delar nämligen semesterdagar och inarbetad tid.
Som ni säkert har förstått så gillar jag inte begreppet ferier då det så lätt kan förväxlas med sommarlov. Ett alternativ är med andra ord, semester med komp(tid). Så det så!

torsdag 17 maj 2007

Göteborgsvarvet

Ett typiskt svart flåshål

Jag kan göteborgska flytande


Morsan, syster Saga, Pontus och Rasmus är supporten


No hard feelings


På begäran lägger jag ut bilderna som visar exempel på mental träning som en lärare bör utsätta sig för med jämna mellanrum.
D v s det är inte den usla tiden som är det primära målet utan den törnbeströdda asfalten till
målet som är härdande och förbereder cortex/hjärnbarken inför nya utmaningar, som t e x min nya klass som jag och min kollega träffar för första gången nu på torsdag.
Betrakta löparen och bli inspirerad. Tid 1.58.30!

lördag 28 april 2007

När undervisningen går som en dans

"Tuve, kan du inte dansa för oss"? är ett citat som lösryckt ur sitt sammanhang knappast ens kan få en nyfiken själ att läsa vidare. Då bör man betänka att jag är man, 54 år, lärare i naturvetenskap och teknik på högstadiet och undervisar i en nedsliten fyrkantig brun fängelselik tegelbyggnad byggd 1969 belägen i utkanten av Nyköping.
Som ett levande fossil framsprungen ur den proggiga musikrörelsen på 70-talet har jag behållit förmågan till spontanitet och frisk galenskap och självklart blir gubben smickrad när eleverna ber mig om att dansa till musiken av Cascada eller New York Dolls.
Så med hemmabioanläggning på max och mobilkamerorna påslagna tar jag risken att glädja mig själv och roa den unga publiken. Succé efter ca 2 -3 minuters intensivt improviserad svettig performance = applåder.
Hämtad från http://www.acdfa.com/main/showadjudicators.asp?acdfaEventID=68

Självklart är jag säkert plågsamt tråkig emellanåt då jag kan hålla klassiska 40 - 50 minuters föreläsningar m h a filmclips, internetanimationer och elektronisk whiteboard. Alla uppskattar inte liveframförd populärvetenskap hur upp-pimpad den än må vara.
En hormontung ungdom må vara oberörd inför lättsam didaktisk sakkunskap, men att beskåda
en vuxen i tjänsten hänge sig totalt åt fet rock´n roll har än en så länge bara resulterat i pigga, glada och trevliga elever.
För att få en liten aning om hur jag dansar kolla in sajten!
"Homo ludens" (forever) Om kulturens upprinnelse i lek (1938). Johan Huizinga

söndag 18 mars 2007

Hur man tar en utskällning

Jag hade precis börjat läppja på vinet. Det var fredag kväll och jag hade bestämt mig för att inte jobba med slutförandet av projektarbetet i NO-didaktik. Plötsligt ringer en upprörd mansröst
och anklagar mig för mobbning av hans son. Det går fort, omänskligt blixtsnabbt för adrenalinproduktionen att gå från obefintligt till obehagligt. Rösten häver ur sig en del invektiv
och jag som tidigare var en ganska hetlevrad person har lärt mig tricket att med sammetsröst säga, "tänk på vad du säger" ett par gånger faktiskt. Rösten är tillkämpat lugn då jag uppplyser pappan vilka övertramp ynglingen gjort sig skyldig till.
Killen hade blivit utkörd under lektion, en sanktion som jag högst ogärna använder mig av. Bekvämt? Ja men kontraproduktivt .Visserligen ombeds eleven tala (ut) med biträdande rektorn men som sagt ...
Den arga stämman upphörde när fadern tryckte på lurknappen och där satt jag med mitt påbörjade vin tillsammans med min lugnande fru. Surt sa Tuve om vinet och drack girigt ur sitt glas.
Kvällen var delvis kvaddad och den spontana reflektionen är, hur undvika sådant obehag? Hemligt nummer? Nä it goes with the job, just a nice job!

tisdag 13 mars 2007

Trött men inspireradVaknade 4.30 och somnade inte om, med dagen fulltecknad av plikter,böranden och försöka hinna med utmaningar. Eleverna märker inte mycket av mitt lulliga inre, så det går rätt smooth. Det märkliga är att bra idéer lättare kan poppa fram på trötthetens landskap. Indirekt kreerar en mer ocensurerad hjärna rolighetsdopaminer genom att uppfinna något nytt latjolajbans. En fisk, en stackars Ruda fick bli åskådningsmaterial på temat andningssystemet.
Till en del elevers förskräckelse och någras förtjusning tog jag upp den sprattlande firren i handen under det att jag sakligt kommenterade fiskens kamp efter syre. Efter den lektionsöppningen så hade inte eleverna inte chans att bringa mig ur fattningen. Anfall är bästa försvar!
I ett sanslöst flow fick plastpåsen tjäna som modell för en lungblåsa och en encell på en och samma gång. Hur gick det Carassius carassius d v s Rudan undrar ni? Den har det lugnt och skönt bland de andra sex rudorna i det alggröna akvariet inkvarterat i sal 20.

Gossen ruda

söndag 11 mars 2007

Pros and cons for hasch

Detta är en av de bästa försök att jämföra för och nackdelar vad gäller gräs.
Läs och reflektera på BBC sajten om vad som verkar vettigast!
http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/cannabis/index.shtml#keypoints
Titta på filmclipsen också, där framgår att britterna har en mer tillåtande syn på denna drog utan att för den skull propagera för den. M a o en på samma gång välgörande som upplysande omdefiniering av hur farlig denna s k lätta drog är. Påståendet att den skulle vara nyttig ställer jag mig helt avvisande till men möjligen då i samma farlighetsklass som alkohol fast på olika sätt. Jag har mycket svårt att tänka mig att en "jointare" kan undvara alkohol i någon större utsträckning. Så .... slutsatsen så här långt är: att varje behaglig drog innebär rimligen en liten ökad stressdos av giftverkan så varför öka på med ytterligare en?
Beware och take care!

The Tag

fredag 9 mars 2007

Taggad till tänderna

Sitter just nu och övervakar en grupp av mina elever som skriver omprov i teknik.
Våren pockar och lockar med sitt förförande ljus genom salsfönstren.
Nu, nu är det hög tid att dra på sig joggingskorna och njuta av den pånyttfödda livsluften.
Vitt vin och och räkor till schlagerfestivalen are doing all right in front of the home movie set.
Sweet!

Fixat


Nu har jag fixat några länkar på Deli...!

Känns mycket utvecklingsbart och med många möjligheter .
Livet går vidare fortsättning på fredag.
God natt!

torsdag 8 mars 2007

Delicate del.icio.us

Jaha, nu sätter jag igång med att lära mig begreppet social bookmarking på del.icio.us för att mer effektivt kunna länka mig till allt som är värt att veta och det är en hel del. Förmodligen flyttar jag min nystartade blog till ovan sajt . Det viktigaste för närvarande är att lära mig själva taggningen så att länken får en effektiv informativ etikett s k metadata.
Det gäller att ligga i framkant på den naturvetenskapligt didaktiska framgångsvågen.
För övrigt så har mina elever på det hela taget varit trevliga sånär som på ett par stycken gnissliga gnällspikar. En tjej försöker mobba mig men eftersom jag redan tidigare blivit doppad i ekluten
så är jag bokstavligen en immuniserad och garvad högstadielärare som lär ut naturvetenskap och teknik på Oppebyskolan år 7-9 i Nyköping.