torsdag 5 november 2009

Oppebyskolan i förfall

Igår lät min chef, rektor Lennart Ström meddela att Tekniska divisionen i Nyköping satt ett tillfälligt stopp för de redan beslutade ombyggnadsplanerna. Skratt och gråt för den inkompetens som hela det här projektet uppvisar.Lärare och elever var minst sagt molokna över den kyliga hand som åtminståne tillfälligt lagts över projekteringen av Oppebyskolan.