torsdag 14 juni 2007

Sommarlov

Äntligen, upplever jag den första jungfruliga dagen som inleder den period som oegentligt kallas för sommarlov d v s semester. Då kommer jag osökt att tänka på följande.
När en person tar sig rätten att benämna semestern som "SOMMARLOV" så har man samtidigt medvetet/omedvetet förmedlat ett respektlöst yttrande till vilken lärare det än må vara.Vem har jag fått lov av? Staten, kommunen, eller rektor?
Barnen sades förr i tiden bli hemförlovade och utrycket används fortfarande lite varstans
i Sverige. Visst har ordet en irriterande kristen religiös nimbus? Herrens lov ...... o s v
Ordet förklaras på Wikipedia så här:
"Skollov är den tid då elever i grundskolan och gymnasieskolan inte har schemalagd undervisning. Enligt skollagen i Sverige ska läsåret omfatta 178 skoldagar.
Skollov kan ha många effekter på ett land, från höjda priser på
semesterresor till ökad brottslighet. Skollov kan även minska trafiken på många sträckor.
Även ansett av många elever som det bästa med skoltiden."
(Min markering)
Efter att ha genomfört en summarisk koll på Google så betyder lov, tillstånd att, tillåtelse, samtycke till o s v .
En aningens Kaffkaartad känsla infinner sig sålunda genom att jag såsom sommarlovsbrukare
(likt mina elever) blir för ett ögonblick omyndighetsförklarad. En minst sagt överraskande
slutsats!
Ytterligare ett belysande citat för Lärarförbundets webbsida:
"Den som är ferieanställd arbetar under läsåret och har ferier när eleverna har sommarlov. Ferien jobbar man in under terminerna. Årsarbetstiden är alltså densamma som för andra kommunaltjänstemän, i genomsnitt 1 767 timmar."
Visserligen lyder alla arbetstagare under den s k semesterlagen, men för just lärare kan alltså semestern kallas för ferier men som nedanstående citat visar, så är det inte riktigt samma sak.
"För lärare som har ferier ska semestern inräknas i ferierna.
Den semester som läraren tjänat in under tiden från verksamhetsårets start föregående år t.o.m. årets sommarferies slut förläggs till tid räknat från och med första vardagen av sommarferien med det antal semesterdagar som läraren är berättigad till."

På vanlig svenska så består min ferie av två delar nämligen semesterdagar och inarbetad tid.
Som ni säkert har förstått så gillar jag inte begreppet ferier då det så lätt kan förväxlas med sommarlov. Ett alternativ är med andra ord, semester med komp(tid). Så det så!

Inga kommentarer: